LAMMAS - DOŽÍNKY

03.08.2022

Oslava plodnosti matky Země 31. 7. - 2. 8.

Oslava darů matky Země, sklizně obilí a kukuřice. Ano, oslava to byla taková jaká má být. S tancem, smíchem, hrou, s radostí a bezprostředností. Oslava hojnosti v přírodě, která teď přetýká dary a kypí životem...Pro Slovany je to Živa, ta plodná bohyně, partnerka rohatého boha Velese, boha podsvětí. To ona nám štědře rozdává výživu. Slova lásky a díků jsme šeptaly do poháru s vodou, sukně se točily v tanci. A vzduchem se nesla energie pohádky...Děkuji matce Zemi za její dary a výživu. Nechť člověk uzří tu mateřskou náruč Země,nechť s pokorou šeptá svoje díky, nechť s vděčností na ní hospodaří...

S láskou a úctou Lena Elíša