BLOG

ANO.
RÁDA VÁS PROVEDU RITUÁLEM MENARCHE RETURN…

V každé ženě je ukryta dívka, která se proměnila v ženu. Její tělo jí dalo jasnou zprávu prostřednictvím krve, její první menstruací. Příroda jí dala najevo její plodnost a cykličnost. Protože ONA na sebe vzala podobu Země a tím je se Zemí silně spojena.

Ano, sešli jsme se jen tři, abychom oslavili lásku Verunky a Davida a jejich rozhodnutí stát se manželi. Oba vstoupili do manželství bok po boku a přitom v srdci zůstávají svobodní, věrni sami sobě.
Vítr, Oheň, Voda, Země, jejich bytosti a esence rodičů nás provázeli tímto společným časem. Očistou i požehnáním. Posvátný prostor kruhu se plnil...

Přátelé, výstava PŘÍBĚHY SRDCE JE V PLNÉM PROUDU, a to až do konce února 2023.

Moře nádherné, blýskavé jako hvězdy na nebi, tvůj svět je jiný než pozemský. Tvoje neustále vlnění, ty vlny, které se mazlí se skalami a škádlí je...Přinášíš nám zprávu?"Ano, ano! Hraju si a jsem. Celý den, roky, staletí. Je to práce? Je to bytí? Je to božská hra, má milá! Každý si zde najde to své. Stejně jako v životě. Je...

Byl postaven letos na jaře 2022 na základě vize. Libuše, ta kněžka skrytá ve všech ženách. Jsem šťastna, že jsem mohla být součástí zasvěcení se svými sestrami. Cítím důležitost tohoto aktu. Zrození Libušina altánu je počátek cesty k Libuši, k sobě.

Sedím na louce a slunce svítí v celé své kráse. Jeho paprsky hřejí, já se vyhřívám a jenom jsem. Užívám si tu chvíli bytí...A přichází zpráva z mého nitra, cítím tu sílu moudré stařeny. A tak píši. Cítím, že je to zpráva i pro ostatní.

Často se spojuji v mém nitru s archetypy, které cítím. Nejvíce se svou moudrou stařenou, která mne provází. Vím, že je jedna z žen mého rodu. Jedna a přitom všechny....Je to podpora, láska, vedení, moudrost...Přede nit mého života. Tká jako pavoučí žena. Tká píseň, jejíž melodie jsou vzpomínky, lekce, přechody, cykly, laskavost i zloba. Vše, co...

To je přirozenost každé ženy. Její kód, který byl zapomenut, potlačen, zakryt...Uvěřily jsme tomu, že musíme dřít, snažit se, zasloužit si, být ve výkonu...Mnoho žen už ale cítí, že vše je možná jinak, než nám bylo po generace předkládáno a my tomu uvěřily...Ve svém nitru jsem se spojila se svou stařenou, aby mne podpořila a tím podpořila ostatní...

Úzkost, tíseň, slzy v očích. Sedím na dubu na Bílé stráni, chce se mi brečet. Nevím, kde se tenhle pocit ve mně vzal? A tak ťukám EFT (pozn. ťukání na emoční body na těle) a DOVOLUJI SI. Dovoluji si cítit, že jsem na všechno sama. Pořád a pořád ťukám a napětí odchází...Cítím a slyším:

Transformace je dnes hodně skloňované slovo... Jak jinak nazvat toto období, kdy se vše děje a Matka Země nám v tom pomáhá stálým navyšováním svých vibrací? Aby to skryté a udusané v našich tělech bylo uviděno, přijato a propuštěno? Přestává fungovat vše, co není v lásce. Můžeme uzřít naše programy a přesvědčení předávané po celé generace, které...