OBRAZY PŘÍBĚHY SRDCE

PŘÍBĚHY SRDCE

VOLNÉ K PRODEJI

Akryl na plátně

Velikost: 60 x 60 cm
Cena originálu: 18 900,-
Cena kvalitní fotoreprodukce: 5 200,- 

GAIA

POSELSTVÍ OBRAZU

Jsem Gaia, matka Země.
Silná, laskavá, něžná, živá, pulsující. 
Má plodící síla každého občerstvuje. 
Tvůj život je mnou a já jsem tebou. 
Jsme propojeni. 
Jsi Země, Voda, Vítr i Oheň. 
Stejně jako lidská matka živím tvé tělo i srdce. 
Když jihneš nad mou krásou, tvé srdce se otevírá a mé květy a plody zavoní všem lidem. 
Má esence prostupuje srdcem člověčím. 
Mohu se uzdravit tvou láskou. 
Můžeš se uzdravit mou láskou. 

Jsem v tobě a ty ve mně. Já poznám lásku ve tvých očích. 


S láskou a úctou
Lena Eleusa

VOLNÉ K PRODEJI

Akryl na desce

Velikost:   80 x 100 
Cena originálu: 19 800,-
Cena kvalitní fotoreprodukce:  6 200,-  

LESNÍ BUDDHA

POSELSTVÍ OBRAZU

Můžeš mne potkat ve stínu stromů, v tekoucí vodě, na skalách, mezi stébly trávy. Mým i tvým domovem je Příroda, matka nás všech. Tam spočiň a zaposlouchej se do tlukotu svého srdce a rytmu svého dechu. Tam uzříš pravdu a svou krásu. Léčivé paprsky rozehřejí srdce a ty poznáš sebe, své malé JÁ, nevinné a zářící. Tu část sebe, která ti do života přináší radost a hru.  

Ponoř se do svého srdce.                                      Jsem tam já.                                                              Je tam láska bez podmínek.

Lehkost.
Bytí.
Odpuštění.
Ryzost.
Záře.

Dary.

Bytosti obrazu:

Lesní buddha, želvy Boženka, Arthur, Toník


S láskou a úctou
Lena Eleusa


K PRODEJI KVALITNÍ FOTOREPRODUKCE

Akryl na plátně                                                                                         Velikost: 60 x 60 cm                                                                                    Cena kvalitní fotoreprodukce: 4 100,- 

SAMA SEBOU

POSELSTVÍ OBRAZU

Ano, na někoho jsem MOC.

Moje síla, záře, odhodlání.
Možná jsem jiná než ostatní. 
Možná stejná v srdci jako ostatní.
Jdu si za svými sny, v lásce a laskavosti.
Důvěřuji.
Důvěřuji své cestě, své síle i odvaze.
Ano, někdy mám strach. ON je součástí mne. Vítám všechny své stíny i svou záři. 
Má divokost kvete v mém lůně a propojuje mne s Přírodou.
Lehkost vážky připomíná lehkost pro mé kroky.
A orel?
Vznáší se a bdí nade mnou. 
Jeho oko zří mne a mou cestu. 
Učím se jeho pohledu z dáli.
Mé srdce jásá a voní.

S láskou a úctou
Lena Eleusa

VOLNÉ K PRODEJI

Akryl na plátně

Velikost: 50 x 70 cm
Cena originálu: 12 400,-
Cena kvalitní fotoreprodukce:  4 100,-

SÍLA A NĚŽNOST

POSELSTVÍ OBRAZU

Zářím ve tvé duši. 

Miluji svobodu, volnost, ryzí vzduch.
Otevřené srdce v mé hrudi tepe radostí.
Objevuji širé pláně mého srdce.
Má kopyta rozsvěcují Zemi, hříva vlaje v divokém cvalu.
Tělo se leskne ve slunci a každý paprsek mne hýčká.
Dovoluj si lásku.
Znova a znova.
Nechtě tvůj zlatý grál přetéká touto esencí. 


S láskou a úctou
Lena Eleusa

K PRODEJI KVALITNÍ FOTOREPRODUKCE

Akryl na plátně                                                                                               Velikost: 60 x 60 cm                                                                                          Cena kvalitní fotoreprodukce: 4 100,-                                                                                        

STRÁŽCE STUDÁNKY

POSELSTVÍ OBRAZU

Mé oči promlouvají k tvému srdci. 

Aby se otevřelo, aby milovalo.
V hloubi tvého srdce a v hloubi studánky je moudrost a bezpodmínečná láska.
Vážky rozpouštějí zámky, které možná někdy srdce uzavřely. 
Láska je nad všechny poklady světa. 
Je to síla, která oživuje a léčí.
Napij se ze studánky moudrosti. 
 Její voda je třpytivá, živá, divoká, moudrá, laskavá.
Každý doušek této vody uzdravuje srdce a každou buňku těla.
Já strážím tuto studánku.
Moje síla je klidná. Je obrovská.
DŮVĚŘUJ...


S láskou a úctou
Lena Eleusa