O mně

Kdo jsem?

Jsem žena, která objevuje a žije své dary.


Objevuji, žasnu a raduji se. Dívám se zpětně na svoji linku života, tak zářící, plnou vzletů i pádů, s obdobími světla i temnoty. Za vše jsem vděčna. Kdybych nepoznala temnotu, nevšimla bych si ani světla. Jsem vděčna svému strachu, naučil mne skrze něj najít odvahu a vykročit. Odvaha není v tom strach nemít, ale projít jím a překonat jej. Využívám ty výzvy, které mi život přináší. Je v tom opravdu bohatý.

Moje cesta byla dlouhá, rozmanitá. Když jsem v roce 2012 skončila v korporátu, chtěla jsem už dělat to, co mne baví, abych žila v radosti, lehkosti, v souladu se svým posláním. Hledala jsem spojení se svojí duší, nitrem. Regresní terapie, pobyt ve tmě, přechod žhavých uhlíků, tanec 5ti rytmů, rituály, potní chýše, léčení srdce u Markétky Mariísol Štěpánkové, léčení šamanským bubnem, Mohendžodáro, zakončené studium klasické jógy II. stupně, čtyři roky vedení lekcí klasické jógy, tanec, zpěv, Výcvik novodobých kněžek.

Zlom pro mne znamenal při mém zánětu močových cest, kdy se mi podařilo napojit se nejvíce na své nitro, na svoji duši, na své archetypy. Od té doby je to tedy jízda.

Mými průvodci jsou také živly - Země, Voda, Vzduch, Oheň. Trávím ráda čas v jejich náruči, cítím jejich podporu. Fascinuje mne divoká příroda. Kromě divokosti cítím její čestnost. Toulám se tam, kde jsou jen stezky zvířat, popadané stromy obrostlé mechem. Pozoruji ty změny, kterými ta místa prochází v čase i ve své cykličnosti. Jako žena. Ta na sebe vzala podobu Země. 

Ochutnávám z každého poháru svého života a nacházím spoustu chutí. Ať je to sladkost, radost, ale i hořkost, bolest, smutek, slzy smutku i radosti. To vše patří k mé cestě a já vše přijímám. Bez této celistvosti by život neměl smysl. Nacházím lásku a ukotvení ve svém nitru, čerpám sílu a moudrost lůna. Těším se na každý den, jaké výzvy a situace přinese.

Jsem hledač cest.

Jsem plynoucí voda.

Jsem podpora.

Jsem radost.

Jsem všechno a nic.

Maluji, tančím, zpívám, cvičím, sportuji, pracuji.

Miluji svoji vnitřní rodinu. Cítím její podporu.

Jsem také dcera, matka, babička, přítelkyně. Jsem součástí ženské linie mého rodu.

Jsem vděčna za život, který mohu prožívat na Zemi.