JSEM NA VŠECHNO SAMA...

09.03.2022

JSEM NA VŠECHNO SAMA...

Úzkost, tíseň, slzy v očích. Sedím na dubu na Bílé stráni, chce se mi brečet. Nevím, kde se tenhle pocit ve mně vzal? A tak ťukám EFT (pozn. ťukání na emoční body na těle) a DOVOLUJI SI. Dovoluji si cítit, že jsem na všechno sama. Pořád a pořád ťukám a napětí odchází...Cítím a slyším:

"Lásko, jsem pořád s tebou! Lásko, jsem s tebou POŘÁD!"


Úleva. Uvolňuji se. A dochází mi to. On je vždy se mnou. Jeho energie, energie Vesmíru. Energie mých archetypů. A že jich mám v sobě! Stahuji tu objednávku, že jsem na všechno sama. Už toto neobjednávám. Pouštím. Mám velkou podporu. Objímám sebe, svou malou holčičku. Své malé já. To bezbranné, láskyplné JÁ, tu malou divoženku. Tu zvídavou, divokou lásku. Vše je v pořádku!

Pochopila jsem, že jsem podporovaná na mnoha úrovních, které třeba zatím ještě neznám nebo nevnímám.

A Stařena? Její slova?

"I toto je transformace. Uvědomování si širších souvislostí. Přátelský vesmír, který jsi namalovala. I ten je o podpoře! Jdeš cestou poznání a pochopení, které pak prožíváš a tím se může měnit i tvá realita. Ano, ve tvém rodě ženy byly na všechno samy a nesly si toto přesvědčení celé své životy. Předávaly je svým dcerám už od kolébky. Takže i ony se musely snažit a snažit, aby vše zvládly... Ano, přepisuj tyto vzorce, ať cítíš podporu v každé buňce svého těla. Ať rozsvěcuje pavučinu, síť vztahů ve tvé generaci a ženy si mohou oddechnout, spočinout.

Vlákna podpory svítí touto energií a nasycují všechna vaše těla. Rozpustí to brnění přesvědčení a podpora proudí více, než si dokážeš představit. Mnoho ženy se někdy cítí stejně. Stačí spočinout, a připustit si: CO KDYBY TO ŠLO LEHČEJI?"

Milí, cítíte, že i toto je transformace?